Pimp my $profile

Ostatnio przeżywam namiętny romans z Powershellem, więc pomyślałem, że zamieszczę definicję ichniego profilu i poczekam aż ktoś podrzuci jakieś fajne pomysły.

cls
Write "   **** COMMODORE 64 BASIC V2 ****"
Write "64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE`n"
function prompt {
"PS >"
}
(Get-Host).PrivateData.ErrorForegroundColor = "green"
$Host.UI.RawUI.CursorSize = 100

Jak pomyślałem, tak zrobiłem.