Mozilla Prism w Ubuntu Hardy Heron

Tom Dryer donosi, że repozytoria nowej wersji Ubuntu zawierają “aplikacje” korzystające z technologii Mozilla Prism, w związku z czym instalacja wybranego programu ogranicza się do wykonania sudo apt-get install i dodania dowolnego z poniższych:

  • prism-facebook
  • prism-google-analytics
  • prism-google-calendar
  • prism-google-docs
  • prism-google-groups
  • prism-google-mail
  • prism-google-reader
  • prism-google-talk
  • prism-twitter

Oto przykład: Google Docs w ślicznym, skromnym okienku.